Течно базирана цитология

Течно базирана цитология

Само няколко минути осигуряват  ЗДРАВЕ  и спокоен живот! С едно превантивно изследване по най-новият метод за цитологично изследване на маточната шийка  могат да бъдат избегнати тежки и необратими последствия!

Онкопрофилактичната цитонамазка е важно изследване и трябва настойчиво да се прадлага на всяка жена, която води сексуален живот.
Вземането на проба от маточната шийка е неболезнено и се прави по време на стандартен гинекологичен преглед. Това изследване е решаващо в първичната профилактика на рака на маточната шийка, едно сериозно и социално значимо заболяване.
За съжаление, България е на едно от последните места по ранна откриваемост, когато е възможно заболяването да се излекува напълно и да няма сериозни последици върху здравето на жената.
 Най-новият метод за цитологично изследване на маточната шийка се нарича течно базирана цитология. Този вид изследване предполага ранно откриване и диагностициране на цервикален рак, който е единственият злокачествен тумор с доказана вирусна етиология. Причинява се отчовешки папиломен вирус. С ДНК тест се установява  присъствие на високорисков тип HPV, като се повишава ефективността на профилактичните изследвания за рак на цервикса.
ТЕЧНО-БАЗИРАНА ЦИТОЛОГИЯ + HPV- ДНК ТЕСТ – ДИАГНОСТИКА 2 в 1 

  • Вземането на цитологична проба за течно базирана цитология предоставя уникална възможност за извършване на  HPV – ДНК тест от същия материал, като позволява 100 % установяване на корелация между цитологичната находка и вирусното присъствие. 
  • Провеждането на двете изследвания от един биологичен материал е в съответствие със световните тенденции за скрининг на рак на маточната шийка.   
    Предимства на течно базираната цитология пред стандартната цитонамазка:
  • по-висока прецизност при диагностиката на интраепителиални лезии
  • по-голяма степен на прецизност при диагностика на високостепенни лезии на гениталния тракт
  • намалява броя на неправилно интерпретираните цитонамазки
  • намалява броя на фалшиво негативните резултати
  • подобрява вземането на пробата от маточната шийка
  • дава възможност за допълнителни тестове, като детекция и генотипизиране на ЧПВ и скрининг за сексуално-трансмисивни болести

Как да се подготвя за теста:

най-подходящ период за изследване е между 10 и 14 ден от менструалния цикъл

два дни преди теста избягвайте:

сексуални контакти

лубриканти

вагинални промивки /вагинален душ/

вагинални контрацептиви

вагинални глобули

ТЕЧНО-БАЗИРАНА ЦИТОЛОГИЯ + HPV- ДНК ТЕСТ – ДИАГНОСТИКА 2 в 1
ТБЦ-42 лв.
HPV – ГЕНОТИПИРАНЕ на 14 високорискови типа – 120 лв
ТБЦ+ HPV  ГЕНОТИПИРАНЕ на 14 високорискови типа – 150 лв.