ЗДРАВНИ ГРИЖИ У ДОМА

УСЛУГИ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ У ДОМА"

1. Взимане на кръв и секрети – 10лв.

2. Подкожна инжекция – 15лв.

3. Мускулна инжекция – 15лв.

4. Венозна инжекция – 20лв.

5. Поставяне на абокат – 30лв.

6. Система – вливане – 80лв.

7. Обработка на септична рана и превръзка – 50лв.

8. Обработка на асептична рана и превръзка – 50лв.

9. Обработка на декубитална рана – малка, средна, голяма – 40лв./45лв./50лв.

10. Поставяне, смяна на катетър – 80лв.

11. Сваляне на конци и превръзка на малка оперативна рана – 50лв.

12. Сваляне на конци и превръзка на голяма оперативна рана – 60лв.

13. Измерване на кръвно налягане, съторация и температура – 15лв.

14. Такса посещение на медицински екип – 40лв.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ